A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A pályázat célja

 

A vállalkozásoknak folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. A hazai KKV-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól. Ezért a felhívás olyan KKV-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére, nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

 

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 

Rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel.

 

Fejlesztéseiket Budapest területén kívül szeretnék megvalósítani.

 

Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.

 

Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 

Gazdálkodási formakód szerint: Korlátolt felelősségű társaság; Részvénytársaság; Közkereseti társaság; Betéti társaság; Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; Egyéni cég; Egyéni vállalkozó

 

A projekt területi korlátozása

 

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a megvalósítására – tehát biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség

9 főig                     3-9 főig: 11 millió Ft                                                         99 millió Ft

49 főig                   3-9 főig: 11 millió Ft

                                 10-49 főig: 5 millió Ft                                                       299 millió Ft

249 főig   3-9 főig: 11 millió Ft

                               10-49 főig: 5 millió Ft

                                50-249 ig: 3 millió Ft                                                         899 millió Ft

Támogatás mértéke

 

Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.

 

Előlegként a támogatás összegének a 100%-a igényelhető, azaz maximum 629,3 millió Ft.

 

Támogatási mértéke: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás intenzitása maximálisan 70%

 

Támogatható tevékenységek:

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 

Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését és a technológiai kapacitások bővítését

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – legalább 2 tevékenység megvalósítása szükséges:

 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 

Képzési szolgáltatások igénybevétele

 

Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Projekt-előkészítése

 

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben:

 

A vállalkozó megvalósítani kívánt projektje a megfogalmazott célokkal nincs összhangban vagy nem felel meg a meghatározott feltételeknek.

 

A saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

 

Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

 

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

 

A vállalkozás fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.

 

A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 

A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz

 

Az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

 

A vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.

 

A vállalkozás támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 

Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

 

Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése és a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

 

Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 

Olyan vállalkozás, mely a pályázat keretében korábban támogatásban részesült vagy egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be – kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.

 

A vállalkozás 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

A pályázatok benyújtásának határideje

 

A támogatási kérelmeket több szakaszban lehet benyújtani:

 

1.szakasz: 2021. március 1-16.

2.szakasz: 2021. június 15-30.

3.szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15.

4.szakasz: 2022. február 1-15.

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások, vagy azok a kis – és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek fejlesztéseiket a szabad vállalkozási zónának minősülő településen szeretnék megvalósítani. A településlistát ide kattintva tudja letölteni.