Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők:

Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti évben. A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon

A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Támogatható tevékenységek

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

  1. célterület: Baromfitartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet

 

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése).

 

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása)

 

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

 

Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

  1. célterület: A sertéstartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet

 

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása).

 

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).

 

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

  1. célterület: A szarvasmarhatartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet

 

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)

 

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, etetőút kialakítása, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása)

 

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).

 

Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

 

A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter.

  1. célterület: A juh és kecsketartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet

 

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)

 

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása)

 

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)

 

Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

 

A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

  1. célterület: Az egyéb állattartó telepekkel kapcsolatban korszerűsítésre kerülhet

 

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)

 

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása)

 

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

 

Kizárólag lótartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl.: hőszigetelés, nyílászárócsere)

 

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 

Világítási rendszerek korszerűsítése

 

Beépített technológiai berendezések korszerűsítése

 

Épületgépészeti fejlesztések

 

Új, energiatakarékos technológiák kiépítése és energiatakarékos berendezések beszerzése

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Napelem

 

Napkollektor

 

Biomassza rendszerek

 

Hőszivattyú

 

Geotermikus energia használata

 

Biogáz termelés

 

Szélenergia felhasználása

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés);

 

Mérnöki feladatok;

 

Projektmenedzsment;

 

Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

 

A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;

Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;

 

Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése;

 

A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl.: hígtrágya injektáló);

 

Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 

trágyatároló létesítése (meglévő állattartó telep esetében)

 

erőgépek beszerzése

 

méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez és a léptároláshoz szükséges eszközök beszerzése (pl.: kaptárak, méhészkonténerek)

Igényelhető támogatás: akár 100 millió Ft

Támogatás intenzitás: 40-70%

Kötelező vállalások:

 

Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.

A pályázó köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak (5 év) végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

Beadási határidő:

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 12. napjától 2021. július 6. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 

Első szakasz: 2021. május 12. – 2021. május 25.

Második szakasz: 2021. május 26. – 2021. június 8.

Harmadik szakasz: 2021. június 9. – 2021. június 22.

Negyedik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 6.