Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A felhívás célja (GINOP 1.2.9-20) a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítása innovatív, hozzáadott értéket növelő fejlesztések támogatása által.

Keretösszeg: 5 milliárd Ft

Kik igényelhetik a támogatást?

Mikro- és kisvállalkozások, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek, illetve kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei igényelhetik.

Mikor igényelhető a támogatás?

 • Rendelkezik legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti évvel
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő

A támogatás formája, mértéke:

Ez egy vissza nem térítendő támogatás, ahol a keretösszeg: 5 milliárd Ft.

 1. számú melléklet települései esetén

igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 2.000.000 Ft – 10.000.000 Ft

az összes elszámolható költség maximum 70%

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-a az ingatlan beruházásokkal együtt

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
 • IT fejlesztések
 • Képzések
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén
 • Kötelezően előírt nyilvánosság

Nem támogatható tevékenységek:

 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 • Saját teljesítés és kapcsolt vállalkozástól történő beszerzés
 • Meglévő termelőkapacitások áttelepítési költsége
 • Előkészítési célú tevékenység költségei(például: támogatási kérelemkészítés, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj)
 • Közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 – 8609, 8701 – 8708, 8710 – 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)
 • Szerszámkészlet
 • Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gép átalakítása
 • Irodakonténer, lakókonténer, szaniterkonténer, mobilház
 • Irodabútor
 • Készletek beszerzése
 • Ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek(ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható)
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

 

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A saját tőke negatív vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • Az elszámolható összköltség eléri vagy meghaladja az előző, teljes üzleti év árbevétel kétszeresét
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • A vállalkozás többségi önkormányzati tulajdonban áll
 • A fejlesztési igény szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul
 • A támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, (Annex I.) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek
 • Szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást
 • A támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása
 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • A támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, információk és dokumentumok nem teljes körűek, nem hitelesek vagy nem felelnek meg a valóságnak.

 

Támogatási intenzitás:70%

A pályázatok benyújtásának határideje:

 1. értékelési szakasz: 2021. április 30. 9 óra 00 perctől 2021. május 12. 10 óra 00 percig

A 2. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt – szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti – településen valósítják meg fejlesztéseiket.

 

Az egyszerűsített kiválasztási eljárásrend sajátosságai miatt a pályázatokat csak forráskimerülésig lehet benyújtani!