Kertészeti üzemek megújításának támogatása

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése és a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

 

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők:

 

Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

Őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság :

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

A tagok árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

Támogatható tevékenységek

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges –gépek beszerzése:

 

mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

 

önjáró és vontatott betakarítógépek,

 

szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

 

talajművelő gépek,

 

kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,

 

maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor,

 

A fenti tevékenységek valamelyikével együttesen támogatható továbbá:

 

Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.

 

A gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

 

Nem támogatható tevékenységek

 

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 

mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

 

öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

 

tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,

 

göngyöleg beszerzése,

 

természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,

 

betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

 

A támogatás mértéke

 

Igényelhető támogatás: 25 millió Ft

Támogatás intenzitás: 40-50%

 

Kötelező vállalások

 

Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.

Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a bázislétszámon felül kell teljesíteni.

Pályázat elbírálásának módja

A pályázati kiírás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, a fentiek tájékoztató jellegűek melyekben bármikor történhetnek változtatások.

Beadási határidő:

  1. július 7. – 2021. szeptember 28.