Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

 

A pályázat a fiatal gazda pályázatnál kisebb az igényelhető támogatás, de sokkal kevesebb a kötelező vállalások száma is. 

Pályázók köre

  • őstermelő,

 

  • egyéni vállalkozó,

 

  • szociális szövetkezet, amennyiben igazolja, hogy 2020-ben a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euró STÉ-t, de nem haladja meg a 6000 euró STÉ-t
  • életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt.

Támogatás fajtája

vissza nem térítendő átalány jellegű támogatás, szabad-felhasználású.

Támogatási intenzitás:

100%-os

Igényelhető támogatás: 15 000 euró (kb. 5,25 millió Ft)

Elszámolható költségek:

a támogatás szabad-felhasználású átalány támogatás. 

Kötelező vállalások:

a pályázó vállalja hogy legkésőbb a  4. évre meghaladja a 6000 euró STÉ üzemméretet vagy az ezzel megegyező mezőgazdaságból származó bevételt.

9 hónapon belül megkezdi a támogatás felhasználását

a támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül képzésen vesz részt (2 nap amely díjmentes)

fenntartja a őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszát a működtetési időszakban

Pályázat beadásának időpontja: 

Első szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.

Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.

Ötödik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18

Hatodik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.